කොරෝනා සුවවූ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති රෝහලෙන් පිටවේ

Sunday, April 12, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදනය නිසා පසුගියදා දැඩි සත්කාර ඒකකයට පවා ඇතුළු වූ බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් ප්‍රතිකාර නිසා සුවය ලැබීම නිසා රෝහලෙන් පිටව ගොස් ඇත.
  Read More>>