මාලදිවයිනේ සිටි ලාංකික පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා

Friday, April 24, 2020 0 Comments


මාලදිවයිනේදී හඳුනා ගන්නා ලද පළමු ශ්‍රී ලාංකික කොවිඩ් 19 රෝගියා අද වාර්තා විය.
  Read More>>