එම්එස්සී මැග්නිෆිකා නෞකාවෙන් ලංකාවට ආ ජර්මානු කත මරුට

Tuesday, April 14, 2020 0 Comments

ම්එස්සී මැග්නිෆිකා නෞකාව පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම මාධ්‍ය තුළ කතාබහට ලක් කරන සිදුවීමක් බවට පත්වූයේ ශ්‍රී ලාංකික සූපවේදියෙකු එයින් මෙරටට ආ සිදුවීම නිසාය. ඔහු පැමිණි අවස්ථාවේ ඒ සමග ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් මෙරටට බාරගත් 75 හැවිරිදි ජර්මානු ජාතික කාන්තාවක
  Read More>>