කොවිඩ් සටනට ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දීය හමුදාව එවන කතාව කෙප්පයක්

Wednesday, April 22, 2020 0 Comments

න්දියාවේ පළවන ප්‍රධාන පුවත්පතක් වන 'ද හින්දු' උපුටා දක්වමින් කොරෝනා වෛරස මර්දන කාර්යය සඳහා ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියානු රටවලට ඉන්දීය හමුදා කණ්ඩායම් යොමු කිරීමට එරට රජය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා පළ විය. නමුත් මේ වනවිට එම වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව
  Read More>>