වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස රාගම සිට මාතරට ගිය සුළු සේවක අත්අඩංගුවට

Saturday, April 25, 2020 0 Comments

ව්‍යාජ ලෙස වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස පෙනී සිටිමින් රාගම සිට මාතරට පැමිණි තරුණයෙකු මාතර – මාලිම්බඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

  Read More>>