කොරෝනා ආසාදිතයා නිසා සූරියවැව සියලු කඩසාප්පු වසා දැමේ

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

පසුගිය 26 වන දින සුරියවැව වීරියගම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිත රෝගියෙකු හමුවීමත් සමඟ සුරියවැව නගරය වසා දැමීමට සුරියවැව කොරෝනා කමිටුව කටයුතු කර තිබේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News