ආසාදිත නාවික සෙබලෙකු සැරිසැරියයි සෙවණගල පවුල් 1800ක් නිරෝධායනයට

Tuesday, April 28, 2020 0 Comments

සෙවනගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ගම්මාන වල පවුල් 1800ක් පමණ නිවෙස්වල සිටම නිරෝධායනයට කටයුතු කර තිබේ.

  Read More>>