විශ්‍රාමික අගරදගුරු නිකලස් මාකස් ප්‍රනාන්දුගේ හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ථ වෙයි

Saturday, April 11, 2020 0 Comments


කොළඹ පදවියේ විශ්‍රාමික අගරදගුරු අති උතුම් දේවධර්මාචාර්ය නිකලස් මාකස් ප්‍රනාන්දුගේ හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ථ වී තිබේ.

  Read More>>