ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ස්ථාපිත කළ යුත්තේ රජයයි - කපිතාන් හර්ෂ ගෝවින්ද කෝරලේආරච්චි

Thursday, April 09, 2020 0 Comments

මේ දිනවල පවතින ඇඳිරි නීතිය හමුවේ ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙළෙඳපොළ ඔස්සේ නිසි ලෙස බෙදානොහැරෙන තත්වයක් මතුවී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සකස් කොට ඉදිරිපත් කරන ලද පර්යේෂණ වාර්තාවක් ඇසුරෙන් මෙම ගැටලුවට විසඳුමක් ලබාගත හැකි බව කපිතාන් හර්ෂ ගෝවින්ද කෝරලේආරච්චි
  Read More>>