තංගල්ල සංචාරක හෝටල සේවකයාට කොරෝනා - ඩිස්පැන්සරියේදී හඳුනාගනී

Thursday, April 02, 2020 0 Comments

කොරෝනා රෝගය යැයි සැක සහිත රෝගී ලක්ෂණ සහිතව දෙබරවැව පුද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවක් වෙත ප්‍රතිකාර සඳහා පැමිණි පුද්ගලයෙකු ඊයේ (01) හම්බන්තොට මහ රෝහලට යොමු කර ඇත.

  Read More>>