එජාප මන්ත්‍රීවරු - ජනපති සමග කොරෝනා සාකච්ඡාවක්

Wednesday, April 01, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ රටේ උද්ගතවී ඇති තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට නියමිත
  Read More>>