මූල්‍ය ශක්තිය නැති විදේශ සිසුන් හා සංචාරකයින්ට රටින් යන්නැයි ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති දන්වයි

Friday, April 03, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය අතරතුර  මූල්‍යමය වශයෙන් ශක්තිය නැති සියලුම සංචාරකයින්ට සහ විදේශීය සිසුන්ට වහාම ගෙදර යන ලෙස එරට අගමැති  ස්කොට් මොරිසන් විසින් පවසා තිබේ.
  Read More>>