කොරෝනාවට ඩොලර් මිලියන 9 ක් පරිත්‍යාග කළ 99 හැවිරිදි කපිතාන්

Thursday, April 23, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් බොහෝ රටවල් විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටියි. මෙම අවස්ථාව වන විට ඇතැම් ධනවත් පුද්ගලයින් මෙම නව කොරෝනා වෛරසය මැඩපැවැත්වීම සඳහා වියදම්
  Read More>>