335 වැනියා පොළොන්නරු සෙබළාගේ යාළු කුරුණෑගල නාවික සෙබළෙක්

Thursday, April 23, 2020 0 Comments


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තුන්වන කොරෝනා ආසාධිත පුද්ගලයා වාරියපොළ පොලිස් බළ ප්‍රදේශයට අයත් පුබ්බෝව ග්‍රාමයෙන් අද හමුවී ඇත.
  Read More>>