වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ ආසාදිතයින් 60 දක්වා ඉහළට

Friday, April 24, 2020 0 Comments

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ තවත් 30 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනයවී ඇති බව අද කළ පීසීආර් පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වී ඇති අතර ඒ අනුව මුළු ආසාදිත එකතුව 409 දක්වා
  Read More>>