වල්ස්මුල්ලේ සිට මගීන් 60 ක් තෙරපෙමින් රැගෙන ආ බසය අල්ලයි

Monday, April 20, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අංශ මඟින් ලබා දී ඇති උපදෙස් නොතකා මගීන් 60 දෙනෙකුට අධික ප්‍රමාණයක් රැගෙන වලස්මුල්ල සිට ධාවනය වූ පෞද්ගලික බස් රථයක් අද අලුයම බේරුවල නගරයේ දී නතර කළ පොලිස් නිලධාරීන් එහි
  Read More>>