ඊයේ හමුවූ 31 දෙනාම නාවික යුද හමුදා සාමාජිකයින් හා එම ස්පර්ශකයින්

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments

යේ (28) හඳුනාගත් කොරෝනා ආසාදිතයින් ගැන වැඩි විස්තර අද දිනයේ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මාධ්‍ය වෙත කරුණු දැක්වීය. ඊයේ 31 ක් හමුවූ අතර ඉන්  21 දෙනෙකු නාවික හමුදා භටයින්ද 4 දෙනෙක් යුද හමුදා භටයින්ද 6 දෙනෙක්
  Read More>>