කොරෝනා හැදුණු කුඩු මිතුරාගේ යාළු කුඩ්ඩෝ 23 අල්ලා ඔලුවිල් යවයි

Friday, April 10, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී සිටි ජාඇල පමුණුගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකු සමඟ සමීප සබඳතා පැවැත්වූ බවට තහවුරු වූ 23 දෙනෙකු නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔවුන් සියලුදෙනා
  Read More>>