ඊයේ ආසාදිත හමුදා නිලධාරියා සිදුව හමුදා කඳවුරේ - 150ක් නිරෝධායනයට

Sunday, April 26, 2020 0 Comments

සීදුව යුද හමුදා විශේෂ බලකායට අයත් හමුදා කඳවුරේ කපිතාන් වරයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසදනය වි
ඇති බව තහවුරු විමෙන්  ඊයෙ (25)  සවස කඳවුරේ 150 පරිසක් එම කදුවුරේ ස්වයං නිරෝධායනය
  Read More>>