වසංගතයෙන් සැනකෙළි නගරය ලාස් වේගාස් පාළුවෙලා - 1/4 කට විරැකියාව

Wednesday, April 29, 2020 0 Comments


 ඇමරිකාව යනු කොරෝනා වයිරසයෙන්  වැඩිපුරම පීඩාවට පත් වූ රටකි. රෝගීන් සංඛ්‍යාව එරටේ ලක්ෂ 10 ඉක්මවා ඇත. ඒ සමගම ආර්ථිකය නරක ලෙස කඩා වැටී ඇත. නිව්යෝර්ක් නගරය කොරෝනා ආසාදනයෙන් එක්සත් ජනපදයේ උණුසුම් ස්ථානයක් ලෙස පවතිනවා සේම,
  Read More>>