විස්තර හැංගූ කොරෝනා රෝගියෙකු නිසා පිළිකා රෝහලේ 14 ක් නිරෝධායනයට

Monday, April 06, 2020 0 Comments

කොරෝනා වැළඳී ඇති පුද්ගලයෙකු  මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයට පැමිණ
වෛද්‍යවරුන්ට අසත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම නිසා එම රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල 14 දෙනෙකු නිරෝධායනයට
  Read More>>