ප්‍රා.සභා මන්ත්‍රී පිරිසක් සමග එක්ව 12 හැවිරිදි දැරියට හදි කළහැටි

Wednesday, April 08, 2020 0 Comments

ණමල්විල ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රිවරයකු ඇතුළු පස් දෙනෙකු 12 හැවිරිදි මන්දමානසික දැරියක අතවරයට ලක්කිරිම පිළිබද පොලිස් පරීක්ෂණ අනුව ඊයේ දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට පත් විය.
සෙවනගල කිරිඉබ්බන් වැව කැටගල් ආර ගම්මානයේ 
  Read More>>