කොරියානුවන් 116 කට දෙවැනි වර කොරෝනා හැදුනේ ඇයි?

Friday, April 17, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසයෙන් සුවය ලබා යථා තත්ත්වයට පත්වූ රෝගීන් 116 කට නැවතත් එම වෛරසය සක්‍රීය වී ඇති බව දකුණු කොරියානු රජය විසින් පවසා තිබේ.  පුවතත් සමඟ ලොව පුරා ජනතාව බොහෝ කලබලයට පත්ව තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබේ. ඊට හේතුව නැවතත් නව කොරෝනා වෛරසයෙන්
  Read More>>