පාකිස්තානයේ සිටින ලාංකික සිසුන් 113ක් හෙට ලංකාවට

Monday, April 20, 2020 0 Comments

ඇඳිරි නීති තත්ත්වය ලිහිල් කිරීමත් සමග කොවිඩ්-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වූ රටවල සිරවී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ පළමු පියවර ලෙස හෙට (21 වැනිදා) පාකිස්තානයේ රැඳීසිටින සිසුන්
  Read More>>