මැකො ජුනි 02 පසුකර 20 දිනය ඡන්දෙට දුන්නේ පනතේ නොවූවිරූ (129) වගන්තියෙන්ලු

Monday, April 20, 2020 0 Comments

අද දින මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඊළග මහමැතිවරණය ජුනි 20 පවත්වන බවට දිනයක් තීන්දු කළේය. කෙසේ වෙතත් මේ දක්වා පැහැදිලි කෙරුණු නීතිමය කරුණු අනුව ජුනි 02 ට පෙර පාර්ලිමේන්තුව රැස්කිරීමට අවශ්‍යවීම මත අවසාන දවස ලෙස මැයි මස 30 හෝ ඊට පෙර දිනයක
  Read More>>