කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්න IDH වැනි අලුත් රෝහලක් වැලිකන්දේ

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

දිනෙන් දින කෝවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූවන් ප්‍රමාණය ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා නව රෝහලක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ. ඊට හේතු වී ඇත්තේ දැනට භාවිතා කරන IDH රෝහලේ පවතින පහසුකම් රෝගීන් සීමිත ප්‍රමාණයක් සඳහා පමණක් ප්‍රමාණවත් වීම
  Read More>>