ඉතාලියේ සිට විත් ස්වයං නිරෝධනයේ සිටි මාරවිල පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා ලක්ෂණ

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

පසුගිය දිනෙක ඉතාලියේ සිට නැවත මෙරටට පැමිණ  මාරවිල ප්‍රදේශයේ ස්වයං නීරෝධානයට ලක් වෙමින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News