කොරෝනා අම්මයි බබයි ගැන බොරු කියූ නයින් වෙල්ස් දොස්තර රිමාන්ඩ්

Tuesday, March 31, 2020 0 Comments

කොළඹ නාරාහේන්පිට නයින්වෙල්ස් පුද්ගලික රෝහලේ කොරෝනා ආසාදන පරීක්ෂණය ධනාත්මකවූ රෝගී මවක හා කුඩා බිළිඳියක ප්‍රතිකාර ලබන බවට ඇඟ ඉහපත වාර්තා සපයමින් ව්‍යාජ පුවතක් පළ කිරීමට
  Read More>>