නැවත දැනුම් දෙනතුරු තැපැල් මෙහෙයුම් අත්හිටුවයි

Friday, March 20, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස් ආසාදන තත්වය පැතිර යාමේ අවදානම නිසා සියලු තැපැල් මෙහෙයුම්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News