එංගලන්තෙ ඉදන් ආ ලක්ෂ්මන් වසන්තගේ පුතාත් දියතලාවේ නිරෝධායනයට

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා එංගලන්තයට ගිය තම පහළොස් හැවිරිදි දරුවාත් රජයේ ක්‍රියාදාමයට සහාය දක්වමින් දින දාහතරක් නිරෝධායනයට යොමු කළ බව හිටපු ඇමැති ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා පැවසීය.

  Read More>>