අවුට් ගොයින් කෝල් ගනිද්දී කොරෝනා පණිවිඩයක්

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය මර්දනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට පූර්ණ සහාය ලබාදීමට මෙරට ක්‍රියාත්මක
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News