අද රජයේ නිවාඩුව ප්‍රා ලේකම් කාර්යාල වලට නැත්තේ ඡන්ද නාම යෝජනා නිසාලු

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 10 දෙනෙකු වාර්තා කළ පසුව පසුගිය සෙනසුරාදා රජය දන්වා සිටියේ 16 සදුදා රජයේ,බැංකු හා වෙළඳ නිවාඩුවක් කරන බවයි. ඒ සමග ජනතාව තුළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව හා පොදු ස්ථානවල ගමන් කිරීම සම්බන්ධ සැකසංකා මතුව තිබුණි. කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන ඊයේ සවස වන විට සෙනසුරාදා උදේ ගණන මෙන් දෙගුණයක් වූ අතර
  Read More>>