රවීන්ද්‍ර බෑ කියයි හිටපු ගුවන් හමුදාපති රොෂාන් බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර ධුරයට

Tuesday, March 24, 2020 0 Comments

ස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරයට හිටපු ගුවන් හමුදාපති, මාර්ෂල් ඔෆ් ද එයා ෆෝස්, රොෂාන් ගුණතිලක මහතා පත් කර තිබේ.ඒ මහතා අද (24) දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News