ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු එන්න හිතාගෙන ආණ්ඩුකාරවරිය සීතා ඉල්ලා අස්වේ

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව අද වාර්තා විය.
ඇය සිය  ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තුවේ සාමාජිකයෙකු
  Read More>>