සිරකරුවන්ගේ නඩු පසිඳීලීම අධිකරණය ස්කයිප් ඔස්සේ අරඹයි

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

කොරෝනා වයිරසය රටින් පහව යන තුරු රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර කිහිපයක  සිරකරුවන් කිහිප දෙනකුගේ නඩු වීමසීමේ කටයුතු   ‘ස්කයිප්‘   වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ  විනිසුරුවන් විසින්   අධිකරණය  තුළදී සිදු
  Read More>>