සාමය පවත්වාගැනීමට ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවන ජනපතිගේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

Tuesday, March 24, 2020 0 Comments

නාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් හරහා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News