ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සමන් වගආරච්චි සමුගනී

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සමන් වගආරච්චි අද (14) අභාවප්‍රාප්ත වූයේය.හදිසියේ ඇතිවූ අසනීප  තත්වය මත ඔහු නික්ම ගියේය. යුක්තිය පුවත්පතේ විශේෂාංග කර්තෘවරයා වශයෙන් කටයුතු කර ඇති වගආරච්චි මහතා
  Read More>>