කරු ‌ජයසූරිය ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයෙන් කලකට ඉවත්වේ

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

මෙවර මහමැතිවරණයට තරග කිරීම සදහා හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා‌ගේ නම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාමයෝජනා ලයිස්තුවේ ‌හෝ සමගි ජන බලවේගයේ නාමයෝජනා ලයිස්තුවේ ‌හෝ ඇතුළත්ව නැත.
  Read More>>