🔥 ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් 25 පැවැත්විය නොහැකියි - මැකො

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

අද දහවල් පැවැත්වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී එළැඹෙන මහමැතිවරණය ලබන අප්‍රේල් 25 පැවැත්වීමට නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය. කොමිසමේ බලතල අනුව
  Read More>>