මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රමාණයකින් රුපියලේ අගය අඩුවෙයි

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව මෙරට මූල්‍ය ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රමාණයකින් රුපියල අවප්‍රමාණය වීම ඊයේ (17 වැනිදා) දිනයේ වාර්තා විය.

  Read More>>