අනුරාධපුර හිරේ කොරෝනා පොසිටිව් වූ අයෙකු හමුවී නැත - කටකතාවක් විතරයි - නාමල්

Saturday, March 21, 2020 0 Commentsඅනුරාධපුර සිර ගෙදර කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හමුවූ බවට පැතිරෙන ආරංචිය කටකතාවක් පමණක් බවත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News