'මෙය නිරෝධායන නිවසකි' ස්ටිකරේ අලවන නිවාස වල අය කොන් කරන්න එපා

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

මාර්තු 01 දා සිට මාර්තු 9 දා තෙක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පුද්ගලයන් 548ක් තමන් පිළිබඳ තොරතුරු පොලිස් ස්ථාන වෙත ලබාදී ඇති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පැවැසීය.

  Read More>>