ඇඳිරි නීතිය අතර මහින්ද දේශප්‍රියගේ නිවස හොරු බිඳලා

Monday, March 30, 2020 0 Comments

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මැතිවරණ කොම්සමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රියගේ නිවස සොරුන් බිඳ ඇති බව අම්බලන්ගොඩ පොලීසිය සඳහන් කර ඇතිබව වාර්තාවේ.

  Read More>>