ඒ්ක රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැළඳ ගැනීමක් - පවිත්‍රා

Tuesday, March 24, 2020 0 Comments

යේ දෙරණ 360 රූපවාහිනී වැඩසටහනට පැමිණි සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චිගෙන් පසුගිය දවස්වල කොරෝනා රෝගයෙන් සුවය ලැබූ චීන ජාතික කාන්තාව ඔබ සිපගත්තේ
  Read More>>