කොරෝනා වැළදුණු බවට සැක කාන්තාවක කාසල් එකේදී බිළිඳෙකු ප්‍රසුත කරලා

Saturday, March 21, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය වැළදී ඇති බවට සැක සහිතව රෝහල් ගත කර පරීක්ෂණය සිදුකරමින් පැවති
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News