🔥 කොරෝනා දෙවන මරණය

Monday, March 30, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස අසාදනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ  තවත් මරණයක් මීගමුව රෝහලෙන් වාර්තා වන
  Read More>>