කොරෝනා ආසාදිතයින් 80 දක්වා ඉහළට

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

3.45pm
කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන අවසන් වරට සඳහන් වූ 77 ට තවත් 3 ක් එකතුවී අද (22) වන විට ආසාදිත මුළු එකතුව 80 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දන්වා සිටී.මේ වනවිට රෝහල් ගතව 222 ක් වෛද්‍ය අධීක්ෂණයේ පසුවේ.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News