ගුවන්තොටුපළ වසාදැමීම තව සතියකට (7 තෙක්) දීර්ඝ කෙරේ

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස ආසාදනය පැතිරීමේ ගැටලු අවම කිරීමට ලබන 31 දක්වා කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ වාණිජ ගුවන් ගමන් නවතා තිබූ අතර එම කාලසීමාව
  Read More>>