🔥 කොරෝනා රෝගීන් 52 - වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 19 වාර්තාව

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව අද (19) දවල් 10 වනවිට කොරෝනා වැළඳුණ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 52 ක් සිටී.දිවයින පුරා රෝහල් වල
  Read More>>