ලබන සතියත් (30-03) නිවසේ සිට වැඩ කරන්න රජය දන්වයි

Thursday, March 26, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ ශක්තිමත් කිරීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News